Ny broløsning på Eie haster

Venstre har ved flere anledninger vært opptatt av å få til en forbedret og mer trafikksikker bruløsning over jernbanelinjen på Eie. Dette er en sak som det haster å få orden på, fordi dagens løsning er trafikkfarlig og hemmer flyten i trafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbanebro

Foto: Øyvind Misje

Et flertall i Eigersund kommunetyre har gått inn for at broutbedringen på Eie skal være en del av bompengepakken. Det kan ta år før det blir avklart om denne pakken blir akseptert av sentrale myndigheter. Så lenge har vi ikke tid til å vente med dette prosjektet

En forbedret løsning for bro over jernbanelinjen på Eie er anslått å ville koste 12 millioner kroner. Eigersund Venstre vil ta initiativ til et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og staten, som gjør at dette viktige prosjektet kan løses raskere. Skulle bompengepakken blir godkjent og satt ut i livet, vil spleiselaget kunne fungere som et opplegg for forskuttering

(Uttalelse fra årsmøtet i Eigersund Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**