Nytt styre i Bærum Venstre

På årsmøtet 13.januar ble det valgt nytt styre i Bærum Venstre. Ketil Jørstad ble valgt til ny leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ketil Jørstad

Ketil Jørstad
Foto: Christoffer Biong

Styret for 2009 består da av følgende ivrige tillitsvalgte:

Ketil Jørstad (leder)
e-post: [email protected]
tlf: 970 27 933

Audun Vindøy (Nestleder)
e-post: [email protected]
tlf: 986 70 738

Bente Knagenhjelm (Sekretær)
e-post: [email protected]
tlf: 473 85 247

Odd Roar Kristensen
e-post: [email protected]
tlf: 902 87 430

Linda Klem
e-post: [email protected]
tlf: 917 58 205

Gudbrand Teigen (Kasserer)
e-post: [email protected]
tlf: 411 04 224

Sven Trygve Haabeth (Skoleringsansvarlig)
e-post: [email protected]
tlf: 936 02 626

Tor Andersen (1.vara)
e-post:

Turid Bergene Dahlman (2.vara)
e-post: [email protected]
tlf: 917 82 610

Tor Olav Steine (3.vara)
e-post: [email protected]
tlf: 928 84 035

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**