– Ingen visjoner

Fylkestingsrepresentant for Venstre, Inge Børslien, er redd Regjeringens krisepakke ikke treffer nok der smerten er størst — hos konkurranseutsatt industri og næringsliv. Samtidig savner han de store visjonene i krisepakken, som kunne dreid oss mot framtidens lavutslippssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Inge Børslien

Ingen fortgang i utbygging av fornybar energi
Børslien er glad for at Regjeringen har fulgt opp en rekke av de innspillene som Venstre på Stortinget har spilt inn når det gjelder forskning, høyere utdanning og innenfor miljøområdet. — Det er mange gode tiltak innenfor miljø-området Venstre kjenner igjen, men den store utfordringen om å få fortgang i utbyggingen av fornybar energi er heller ikke denne gangen løst. Det er svært beklagelig, mener Børslien, som påpeker at Hordaland her kunne bidratt med både kompetanse og ressurser.

Fremtidens lavutslippssamfunn
Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Venstre mener man må bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv. – Det viktigste er at krisen ikke utelukkende brukes til konserverende tiltak, men til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen, sier Børslien. — Det makter ikke regjeringens krisepakke, fastslår han.

Børslien synes det er gledelig at Hordaland får ekstra midler i krisepakken til sykkelstier og veivedlikehold, samt jernbane, men synes det er underlig at de aller fleste tiltakene for Hordaland er rettet mot veier. — Her hadde vi nok forventet en mer visjonær pakke, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**