Program for fylkesårsmøte

Her er programmet for helgens fylkesårsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


PROGRAM

FYLKESÅRSMØTE/NOMINASJONSMØTE 2009
Rica Parken hotell, Ålesund 31.januar — 1. februar 2009


Laurdag 31. januar

Kl. 0930 — 1000 Registrering
Kaffi/te og noko å bite i.

Kl. 1000 — 1030 Kulturelt innslag
Helsing frå varaordførar i Ålesund Lodve Solholm
Opning ved fylkesleiar Trond Hansen Riise

Kl 1030 — 1100 Konstituering av nominasjonsmøte/fylkesårsmøte
med val av møteleiarar, sekretærar, redaksjonskomité, tellekorps
fullmaktsnemnd

kl 1100 — 1230 Nominasjonsmøte
– orientering frå nominasjonsnemnda v/Frits Inge Godøy
– drøfting

kl 1230 — 1330 Lunsj

kl 1330 — 1700 Stortingsvalprogrammet med fokus på dei viktigaste kjernesakene til Venstre
– innleiing ved Leif Helge Kongshaug
– framlegg til endringar og debatt om programmet
Politisk debatt
– Innleiing ved ass.generalsekr./1.kandidat Østfold Rita Sletner

Det blir lagt inn ein pause med kaffi og kake ca kl 1500

kl 1700 — 1715 Pause

kl 1715 — 1750 Politiske fråsegner

kl 1750 — 1830 Valkampen 2009
med mellom anna handlingsplan for valgampen ved Børge Rød

kl 1830 Slutt for dagen

kl 2000 Festmiddag

Søndag 1. februar

Kl 0930 – Vi startar dagen med ein song

Kl 0935 — 1130 Nominasjonsmøtet held fram m/votering

Kl 1130 — 1200 Pause med kaffi og utsjekking av hotellrom

Kl 1200 — 1345 Årsmøtet held fram
– årsmeldingar
– rekneskap 2008
– budsjett 2009
– val

Vervekampanjen – trekking av vinnarar

kl 1345 — 1400 Vegen fram til 14. september
v/Leif Helge Kongshaug

kl 1400 Lunsj

Årsmøtet/nominasjonsmøtet blir avslutta med lunsj.

Vel heim og lukke til med valkampen og valet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**