– Gi småbedriftene et klapp på skulderen i stedet for stein i sekken

Nyvalgt stortingskandidat for Venstre, Leif Helge Kongshaug, vil ha en kraftig kunnskapssatsing for gründere og bedrifter. – Vi må benytte den pausen finanskrisen representerer til å gi bedriftene muligheten til å satse på kunnskap. Slik kan bedriftene komme styrket ut av dagens krisesituasjon, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Kongshaug vil ha en sterk kunnskapssatsing for å bane veien for flere gründere og nye bedrifter.

Kongshaug vil ha en sterk kunnskapssatsing for å bane veien for flere gründere og nye bedrifter.
Foto: Christoffer Biong

Kongshaug forteller at byggingen av kunnskapssamfunnet gjennom en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, er en av tre viktige bærebjelker i Venstres nye stortingsvalgprogram.
– Denne kunnskapssatsingen skal bane veien for flere gründere og nye bedrifter, sier han.

Forskning og høyere utdanning
– Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet. Jeg mener derfor at økt støtte til virkemidler som fremmer bedriftenes forsknings- og utviklingsarbeid er et velegnet tiltak. Vi kan også bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner, påpeker Kongshaug.

– Det er bedre å bruke penger på bedriftsintern opplæring, enn å bruke de samme pengene på arbeidsledighetstrygd og offentlige kurs, sier Kongshaug.

Bedre sosiale ordninger
Kongshaug er også opptatt av bedre sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende. – Rett og slett fordi vi er avhengig av flere og nye bedrifter for å sikre morgendagens velferd.

Kongshaug vil nå likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn.

– Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle lønnsmottakere og selvstendige næringsdrivende her. Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes, understreker Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**