Alstahaug Venstre for næringsutvikling

Leder i planutvalget i Alstahaug, Bård Anders Langø, gikk i en artikkel i Helgelands blad til angrep på Alstahaug Venstre sin representant Hanne Nora Nilssen. Langø sier i artikkelen at Nilssen er negativ til utbygging av Strendene som industriområde. Nilssen svarer Langø her i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker næringsutvikling i Alstahaug

Leder i planutvalget Bård Andres Langø (Ap) sier i et innlegg i Helgelands Blad den 30.-31.januar at det er èn politiker i Alstahaug som er negativ og stemmer i mot utbygging på industriområdet Strendene: Venstres Hanne Nora Nilssen.

Planutvalgets leder, Bård A Langø (AP) bedriver en meget ufin og tvilsom feilinformasjon rundt sine politiske utspill. Planutvalget vedtok enstemmig den 27.11.08 at Aqua Rock pålegges å utarbeide konsekvensutredning før videre masseuttak på Strendene kan igangsettes. Undertegnede representerte Venstre på dette møtet.
I samme møte ble det satt fram et forslag om at planutvalget også skulle vedta en protokolltilførsel, hvor planutvalget skulle berømme Aqua Rock for firmaets proaktive planarbeid. På dette tidspunktet hadde Aqua Rock ikke levert de påkrevde planer. Firmaet hadde også fått pålegg fra Alstahaug kommune om å stanse alt arbeid som var igangsatt ut over de gitte tillatelsene. Dette var, og er, årsaken til at jeg som Venstres representant ikke kunne stille meg bak en slik protokolltilførsel. Aqua Rock har ikke vært proaktive, dessverre.
Jeg tror de fleste vil være enige med meg når jeg sier at det skal være likhet for loven i Alstahaug, også når det gjelder plan- og bygningsloven. Det er med bakgrunn i dette likhetsprinsippet at jeg har uttalt meg kritisk til Aqua Rock sin aktivitet på Strendene. Firmaet har gått ut over gitte tillatelser, noe som også er blitt bekreftet av både leder i planutvalget og ordfører.

Som representant for Alstahaug Venstre er jeg på generelt grunnlag opptatt av at firmaer som ønsker å etablere oljerelatert næringsvirksomhet i kommunen opptrer ryddig i forhold til miljøvern. Ikke minst fordi jeg vet at de store oljeselskapene nettopp legger vekt på ryddighet innenfor dette viktige området. Ja, jeg velger også å tro at oljeselskaper som Statoil Hydro og BP ikke kan akseptere og applaudere samarbeidspartnere med en lempfeldig holdning til lover, regler, og miljøvern. Det vil sette deres gode navn og rykte på spill.

Hanne Nora Nilssen
Planutvalgsrepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**