Fylkesårsmøtet: Privatlivet skal være privat

Venstre krever at regjeringen sikrer den enkeltes rett til vern av private opplysninger. Det tillitsforholdet hver enkelt av oss har til fastlegen ,og som gjør at vi oppsøker og forteller om det som plager oss, enten det er samlivsproblemer, psykiske problemer eller andre intime opplysninger er ikke relevant for alt helsepersonell. Det må være opp til pasienten selv om vedkommende ønsker at helseopplysninger tilgjengeliggjøres for annet helsepersonell. Pasienten må ha kontroll på hvilke opplysninger som distribueres, sier Rogalands Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre krever at regjeringen sikrer den enkeltes rett til vern av private opplysninger. Det tillitsforholdet hver enkelt av oss har til fastlegen ,og som gjør at vi oppsøker og forteller om det som plager oss, enten det er samlivsproblemer, psykiske problemer eller andre intime opplysninger er ikke relevant for alt helsepersonell. Det må være opp til pasienten selv om vedkommende ønsker at helseopplysninger tilgjengeliggjøres for annet helsepersonell. Pasienten må ha kontroll på hvilke opplysninger som distribueres.

Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven, slik at opplysninger kan deles på tvers av virksomheter i helsesektoren. Venstre ser positivt på at informasjonen i helsevesenet i større grad digitaliseres, og er positive til mer elektronisk samhandling. Denne utviklingen kan gjøre det lettere og mer effektivt å dele relevant informasjon og med dette forbedre behandlingen. Blir du behandlet på sykehus så må det fremkomme at du går på hjertemedisin, men alle trenger ikke vite at du har en kjønnssykdom.

Det er imidlertid helt avgjørende at den enkelte pasient selv har kontroll på hvilke opplysninger som utveksles og registreres og dermed kan leses av en rekke mennesker innen helsevesenet.
Elektronisk kommunikasjon fjerner ikke feil diagnoser, feilbehandling eller feilmedisinering. Men det kan derimot gjøre folk redde for å snakke med helsepersonell, og øke sjansen for at naboen får vite om ting som du ønsker å holde skjult.

Det er ikke tilstrekkelig betryggende at de ulike oppslagene loggføres slik at man i ettertid kan finne ut hvem som har vært inne i den enkelte journal. Man vet av erfaring at til flere som har tilgang på ulike opplysninger til større er faren for at disse kan komme uvedkommende i hende. Fra andre opplysningssensitive bransjer ser man at personer som arbeider i bransjen sjekker opplysninger til venner og familie. Og selv om informasjonen ikke skulle komme ut er det unødvendig og uakseptabelt at folk av ren nysgjerrighet skal kunne gå inn å lese en persons fullstendige medisinske historie.

Det er grunnleggende for å sikre et godt helsevesen at den enkelte kan dele informasjon med legen sin i visshet om at dette ikke kommer ut. Dersom et helseregister opprettes eller en elektronisk journal er tilgjengelig for alle, uten at den enkelte pasient har myndighet til å bestemme hvilke opplysninger som skal legges ut vil den enkeltes rett til å verne om private opplysninger svekkes. Dette vil også svekke helsevesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**