Miljøprisen 2008 til Jæren friluftsråd

Rogaland Venstre miljøpris for 2008 ble i dag tildelt Jæren friluftsråd. Venstre vil gi anerkjennelse for arbeidet som har blitt utført i mange år, og gi støtte til de viktige oppgavene som vil komme i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jæren friluftsråd

Foto: HSL

Jæren friluftsråds styreleder Henry Tendenes og daglig leder Bjørn Hille fikk overrakt prisen av stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim på Rogaland Venstres årsmøte, søndag 1. februar 2008.

Jæren friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

Begrunnelse for pristildelingen
På jæren finner det sted en betydelig byvekst, med store tettbebodde områder. Tilgang til gode friområder og steder for rekreasjon er derfor helt nødvendig.
Å ivareta muligheten til varierte naturopplevelser og et bredt spekter av aktivitetsformer, kan ikke tillegges sterkt nok vekt.
Jæren friluftsråd har gjennom sin virksomhet sikret innbyggerne tilgang til gode friluftsområder, tilrettelagt disse for brukerne, og sørget for at rekreasjonsområder ivaretas og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Rogaland Venstre vil med tildelingen av miljøprisen for 2008 gi Jæren friluftsråd anerkjennelse for arbeidet som har blitt utført i mange år, og gi støtte til de viktige oppgavene som vil komme i årene som kommer.

Les mer om Rogaland Venstres miljøpris

Les mer om Jæren friluftsråd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**