Årsmøtet i Lindesnes Venstre

Årsmøtet i år ble holdt i Formannskapssalen i Rådhuset på Vigeland.
Brukbart frammøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder Sigbjørn Vea åpnet med å ønske alle velkommen.
Der møtte 9 personer.
Ingen merknader til innkallelse.
Leder valgt til møteleder.
Per Olav og Leif valgt til å underskrive protokollen.

Årsmøte 2008

Foto: Kjell Olsen

Årsmelding opplest av sekretær og godkjent.
Regnskap opplest av kasserer og vedtatt.

Utsendinger til fylkesårsmøte blir Henny Heskestad og Eva K M Øvsthus.
Forslag fra Robert Johnson om å prøve å skape et engasjement blant flere i laget, samt ta kontakt med listekandidater fra forrige lokalvalg, var forslag som ble behandlet og vedtatt.
Det nye styret får denne oppgaven.

Valg: Det nye styret består av:

Årsmøte 2008

Foto: Kjell Olsen

Leder: Sigbjørn Vea.
Kasserer: Henny Heskestad
Sekretær: Oddvar Haugland.
Styremedlem: Leif Larsen
Styremedlem: Eva K M Øvsthus
Varamedlem: Robert Johnson
Varamedlem: Arild Tharaldsen.
Revisor Jo Inge Lauen.

Årsmøte 2008

Foto: Kjell Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**