Ketil Jørstad

Ketil Jørstad er valgt som leder i Bærum Venstre for 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ketil Jørstad

Ketil Jørstad
Foto: Christoffer Biong

Født: 1965
Bosted: Skogen Gård, Sollihøgda
e-post: [email protected]

Ketil er født og oppvokst i Oslo men har røtter til Hønefoss og Jæren. Han meldte flytting til Bærum høsten 2007.

Ketil har en utdanning innen internasjonal finansiering og arbeidet 13 år i rederibransjen. Han har hele livet hatt et ønske om å skifte karriere før fylte 40 år og i 2001 begynte han en 5-årig utdanning som naturopat, en alternativmedisinsk behandlingsform med fokus på ernæring og urtemedisin. Han tok videre en agronomutdanning.

I dag arbeider han som naturopat ved Smertemedisinsk Institutt på Majorstua. I tillegg arbeider han som miljøarbeider i bydel Vestre Aker. Sist, men ikke minst, deler han arbeidet på småbruket Skogen med sin samboer og sine naboer. Gårdsdriften består av storfe og høner.

Ketil er svært glad i friluftsliv. Ettersom gården ligger i Nordmarka er det enkelt å komme seg ut på ski eller fottur. Border Colliene Bamse, Tussi og Biskjami er ivrige turfølgere. Ketil er videre bridgespiller og ble norgesmester i monrad par i år 2000.

Ketil er gift med Thomas.

Politisk arbeid og hjertesaker:

Ketil har vært medlem av Venstre siden 2003. Han har vært leder i lokallaget til Venstre på St. Hanshaugen i Oslo. Var i 2 perioder medlem av helse og sosialkomitéen i bydelen og var en stund fast møtende medlem i bydelsutvalget.

Ketil mener at praktisk gode løsninger med mulighet for individuell vurdering er bedre en rigide regler og prinsipprytteri. Han er videre svært opptatt av demokrati og åpenhet rundt beslutninger. Han mener at enhver stemme bør telle likt. Av den grunn er han i mot norsk EU-medlemskap.

Ketil mener videre at Norge (og egentlig andre kull/oljeproduserende land) har et særskilt ansvar for å utforske og utvikle miljøvennlig energiproduksjon og energibruk. Han mener at norge må ta et vesentlig større økonomisk ansvar på dette område enn hva som er tilfellet i dag.

På et mer lokalt plan er Ketil mest opptatt av helse og sosialpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**