Årsmøte i Vennesla Venstre

Årsmøtet ble avholdt hos Jørdis Hodnemyr, 29.januar 2009, kl.1900
Til stede var: Einar Robstad, Jørdis Hodnemyr, Ole Kristian Hodnemyr, Kjell Guttorm Hansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøte i Vennesla Venstre

29. januar 2009 hos Jørdis Hodnemyr
Til stede: Einar Robstad, Jørdis Hodnemyr, Ole Kristian Hodnemyr, Kjell Guttorm Hansen

Sak 1 : Etablering av felles regionlag – AGDER VENSTRE.
Vi går inn for en sammenslåing av regionlagene til ett AGDER VENSTRE.

Sak 2 : Utsending til fylesårsmøtet i Grimstad, 6. og 7. februar.
Ole Kristian Hodnemyr er utsending fra Vennesla.

Sak 3 : Vennesla lokallags videre skjebne.
Det er kjent at Venstrelaget i Vennesla arbeider tungt. Hovedårsaken til dette er nok
liten eller ingen fornyelse av den aktive medlemsmassen.
Vi har heller ingen representanter i kommunestyret denne perioden.
Dersom laget skal fortsette vider må vi få inn nye og yngre medlemmer.
Vår holdning nå er at vi fortsetter på "tomgang" til vi nærmer oss kommunevalget om
et par år. Da må det gjøres tiltak for å vitalisere partiet og få opp aktiviteten.

Sak 4 : Økonomi.
Beholdningen er kr. 1.518,-

Sak 5 : Valg.
Styret har følgende sammensetning:
Kjell Guttorm Hansen, leder
Einar Robstad kasserer
Ole Kristian Hodnemyr sekretær
Jørdis Hodnemyr styremedlem

Styret i Vennesla Venstre

Foto: Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**