Reguleringsendring på Deør skog

Venstre har jobbet for denne saken, og på mandag ble den vedtatt. Det er det prinsipielle som er viktig her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret i Vestby har vedtatt følgende i sak K -1/09

REGULERINGSENDRING – DEØR SKOG

Alt. A til reguleringsplan, med reguleringskart datert 4.12.2008 og reguleringsbestemmelser datert 4.12.2008 vedtas etter PBL § 27-2

– korridorene mellom tomtegrensene beholdes som friområder

– ulovlige tiltak fjernes

– der det er nødvendig kan friområdene markeres med flere grensemerker.

Pkt.2

Kommunestyret ber administrasjonen jobbe for at fartsgrensen settes til max 40 km/t i Deør vei.

Venstre har kjempet for at dette vedtaket skulle vinne frem. Erik Røhne (V) har gjort en meget god jobb i utarbeidelsen av denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**