Styrevervregister skal innføres

Full åpenhet om offentlige og private verv er en demokratisk sikkerhetsventil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret i Vestby har vedtatt å innføre styrevervregister for sin kommune. Kommunenes Sentralforbud (KS) har implementert en webbasert løsning som skal gi oversikt over verv og økonomiske interesser. Dette styrker kravet om åpenhet og ryddighet rundt vedtak som fattes i kommunestyret. Spekulasjoner rundt politikeres agenda og motivasjon i enkeltsaker bør unngås i fremtiden, da dette registeret kan gi en trygghet for velgerne.

Venstre regner med at alle de folkevalgte velger å la seg registere, selv om dette er frivillig. Vedtaket ble fattet mot seks stemmer fra FrP.

Link til styrevervregisteret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**