Årsmøte i Kongsvinger Venstre den 13.01.2009

Årsmøtereferat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøte i Kongsvinger Venstre den 13.01.2009

Tilstede: Inger Noer, Anne Rikvold Jess, Birgit Myhren, Liv T. Wennevold, Kristin E. Haugen
Fra Hedmark Venstre: Sjur Skjævesland

1. Inger åpnet møtet, Kristin ble valgt som referent, Inger som møteleder. Til å skrive under protokollen: Anne og Liv.

2. Årsmelding
Årsmeldingen ble vedtatt med de endringer som framkom under møtet. Kristin retter opp denne

3. Regnskap
Regnskapet ble lest opp og enstemmig vedtatt
4. Valg. Dette ble resultatet av valget. Det ble foretatt noen valg av personer in absentia, styret håper disse aksepterer.
Leder: Inger Noer 1 år (gjenvalg)
Nestleder: Anne R. Jess 2 år (gjenvalg)
Sekretær: Kristin E. Haugen 1 år (Ikke på valg)
Kasserer; Geir Arne Fagerheim 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Birgit Myhren 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Kari Marie Aaserud 1 år Ny
Studieleder: Liv T. Wennevold 2 år (gjenvalg)

Web-ansv.: Jørn A. Stenseth 2 år (gjenvalg)
Web- ansv.: Thomas Strømstad 1 år (gjenvalg)
Revisorer: Johan Martin Lianes 1 år Ny
Anne Granly Meldalen 1 år Ny
Valgkomité Jørn a. Stenseth 1 år leder
Kari M. Aaserud 2 år

Delegater til Hedmark Venstres årsmøte på Tynset 7. Og 8. Febr.: Inger, Birgit og Kristin
5. Kontingent Fortsatt kr 300.- hvorav kr 150.- går til Venstre sentralt, kr 50.- til fylkeslaget og kr 100.- går til Kongsvinger Venstre.

6. Innsendte forslag:

Fra Inger Noer kom forslag om å utarbeide vedtekter for Kongsvinger Venstre til neste årsmøte. Forslaget fikk full tilslutning.

Sjur Skjævesland fortalte om det kommende årsmøtet i Hedmark Venstre, om satsningsområder for fylkespartiet og nominasjonsprosessen til Stortingsvalg. Det var bevertning og hyggelig samvær under dette punktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**