Årsmøte mandag 9. februar

Asker Venstre holder sitt årsmøte mandag 9. februar kl. 18.30 til 19.30 i Asker rådhus, møterom Vollen. Etter årsmøtet fortsetter vi med gruppemøte i Asker Venstres kommunestyregruppe som er åpen for alle medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saker til behandling er:

Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Valg av møteleder, referent og tellekorps
Sak 3 Årsmelding og regnskap(vedtakssaker)
Sak 4 Årsmeldinger fra arbeidet i politiske utvalg (referatsaker)
Sak 5 Budsjett
Sak 6 Valg
Styre
2 revisorer
Valgkomité
Fylkesårsmøteutsendinger

Sak 7 Innkomne saker og uttalelser

Forslag til uttalelser
Forslag til saker for fylkesårsmøtet
Landsmøtet

Vel møtt!

For styret
Asle Lundene Gladhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**