Skolestruktur for framtiden

Vi står foran et høyst viktig og avgjørende valg av ny skolestruktur for vår kommune. Det råder stor uenighet blant politikerne om vi bør ha tre store skoler ,— 3 paralleller (Sentrum, Granly og Lillås) eller flere mindre skoler i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er tydelig at de som vil velge tre store skoler lar seg styre av økonomi. De vil velge bort ny skole på Skavli og Kirkebakken, altså to 1-paralleller fordi de mener det blir for kostbart sett i forhold til kommunens økonomi. Horten Venstre mener de kan bli dyrt å velge dem bort. Sentrum skole skal fortsette å være en 3-parallell, og bli nyrenovert og utbygget i Sentroveien. Det er det enighet om både blant politikere, skoleledelse , personale og FAU. Men om det er fornuftig å bygge ut Granly og Lillås til å bli like store, er tvilsomt. Sentrum skole er organisert slik og har fungert slik i generasjoner fordi den er en byskole. Det er ikke nødvendig med Granly. Den må bare utvides noe fordi den er overfylt. Det gjelder også for Lillås. Der brukes fellesrom som klasserom og ekstrarom i brakke er helt nedslitt.

Vi bør se denne utfordringen med skolestrukturen i et helhetlig og vidt perspektiv. Vi ønsker at Horten kommune skal bli attraktiv å flytte til. Økonomiutvalget arbeider med å finne tiltak som kan styrke dette formålet. Da må vi også etablere en skolestruktur som styrker det. Innbyggerne som allerede bor her har kommet med klare meldinger om at det er ønskelig, og også nødvendig, med skoler nord og sør i kommunen. Vi ønsker vel ikke å belaste barnefamiliene ytterligere med lang og problematisk skolevei som stresser deres hverdag? Nødvendigheten av offentlig skoleskyss vil også bli resultatet hvis vi sentraliserer skolene ytterligere.
Vi må investere raust i skolen. Her bør det absolutt ikke spares. En velfungerende skole styrker alle, absolutt alle, sektorer i en kommune! Nå har vi muligheten for å omforme et nedslitt skolesystem i vår kommune til å bli et skolesystem som styrker og stimulerer på alle områder. Men da må vi satse, ikke spare. Slik det står til i dag griper problemene inn i alle berørte parters liv. Hvis vi ikke legger en god skolestruktur som er tilfredstillende for alle nå, har vi den samme sprikende debatten tilbake om få år.

Judith Stangebye, gruppeleder i Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**