16 lærere søkes

Vestby søker 16 lærere, mange av stillingene krever spesialpedagoger. Det ligger i kortene at dette blir vanskelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vestby søker 16 lærere, mange av stillingene krever spesialpedagoger. Det ligger i kortene at dette blir vanskelig. Posisjonen har vedtatt at 4 stillinger skal kuttes fra skolebudsjettet, men hva som blir fasiten til høsten blir meget spennende. Venstre frykter for at barna vil lide under den situasjonen som har oppstått. Lærerne får mer å gjøre. Flere oppgaver for færre lærere. Timeplanen er sprengt, og tillegg pålegges stadig flere administrative oppgaver på lærerne som følge av innsparinger i administrasjonen.

Denne forholdsvis omfattende utlysningen får mine alarmklokker til å ringe. Vi nærmer oss, om vi ikke har passert, mettningspunktet for hva sektoren klarer å effektivisere. En bedrift med mye gjennomtrekk av personell har av erfaring enkelte utfordringer internt. Du skal ikke ha vært lenge i arbeidslivet for å forstå mekanismene og signalene for hva som kjennetegner en sunn og positiv kultur. Stadig utlysninger av stillinger er ikke et slikt kjennetegn. Hvordan skal kommunen klare å endre kulturen til at dyktige lærere vokter sine stillinger og bidrar til vekst og utvikling.

Venstre mener at enkelte av partiene i posisjon bør sette seg mer inn i virkeligheten enn bare å flytte tall på et budsjett i et varmt møterom over en kaffe og lune winerbrød. Vestby kommune har en stor utfordring, det er barna våre dette rammer til syvende og sist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**