Kvadratmeter krigen er over – jubel for Preståsen skole!

Sammen med partiene KrF, Sp, Høyre og FrP sørget Nannestad Venstre for at det ble politisk flertall for fagkomiteens anbefalinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Debatten knyttet til økt skolekapasitet i Nannestad var til tider både lang og intens i gårsdagens kommunestyremøte. Sammen med partiene KrF, Sp, Høyre og FrP sørget Nannestad Venstre for at det ble politisk flertall for fagkomiteens anbefalinger når det gjaldt utbyggingen ved Preståsen skole.

Vi begrunnet vår avgjørelse med at skole er veldig viktig for Nannestad Venstre. Skolen skal danne grunnlag for selvstendige og kunnskapsrike elever, som kan bidra til utvikling og fremgang. Kunnskap er nøkkelen til utvikling, og grunnmuren må være på plass for at den enkelte elev skal kunne tilegne seg denne kunnskapen. Vi må derfor sørge for at barna våre får så gode oppvekst- og læringsvilkår som mulig. Nannestad Venstre valgte å tro på fagkomiteen i forhold til de vurderingene de hadde gjort og den konklusjonen de hadde kommet frem til når det gjaldt arealbehovet.

Den dårlige kommuneøkonomien er en stor utfordring i slike saker. Det er ingenting i veien for å ønske at ting var annerledes, men vi må forholde oss til de økonomiske realitetene og prioritere deretter. Nannestad Venstre la med bakgrunn i dette frem et forslag om at merkostnadene knyttet til utbyggingen skulle finansieres ved bruk av midler avsatt til Holter barnehage, samt at administrasjonen sammen med en tverrpolitisk arbeidsgruppe skulle utrede et nytt forslag til en rimeligere kommunal barnehage i Holter. Prislappen på dette prosjektet har vi ved tidligere anledninger uttrykt stor bekymring for. Forslaget fikk ingen støtte av de andre politiske partiene i Nannestad kommune.

Høyre og FrP foreslo og helprivatisere Holter barnehage, for å finansiere skoleutbyggingen. Nannestad Venstre gjorde det helt klart at vi har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i Holter barnehage og ikke bare kan løpe fra dette sånn uten videre. De ansatte i Holter barnehage har utvist stor tålmodighet i forhold til sin egen sak og fortjener ikke å miste arbeidsplassene sine sånn over natten. Vi vil slåss videre for at det skal bli penger til skoleutbyggingene i kommunen, samtidig som vi opprettholder et kommunalt barnehagetilbud i Holter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**