Likelønn

Interpellasjon fra Eva Kvelland, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fædrelandsvennen sine nettsider kunne tirsdag kveld melde at Mandal Kommune kommer dårligst ut på en undersøkelse gjort av Likestilling- og diskrimineringsombudet blant 64 norske kommuner. Undersøkelsen viser at Mandal er dårligst av alle når det gjelder likelønn blant kommunalt ansatte, og viser at menn tjener 15 prosent mer enn kvinnene.
Jeg ser med bekymring på resultatet, og mener at vi som kommune må ta undersøkelsen på alvor — slik også ordføreren uttrykker det til Fædrelandsvennen. Det er viktig at vi i alle ledd er bevisst på situasjonen og så raskt som mulig legger opp til tiltak som kan sikre bedre likelønn mellom kvinner og menn ansatt i Mandal Kommune.

Med det som bakgrunn har jeg følgende oppfordring til ordføreren:
1. Ta initiativ til å kartlegge lønnsforskjellene, spesielt i lederstillinger, for å synliggjøre hvor kommunens utfordringer ligger og hva de er relatert til.
2. På bakgrunn av en slik kartlegging, bidra til at det i Mandal Kommune sikres at arbeid som bygger på likeverdige utdanningsløp og kvalifikasjoner, lønnes likt.
3. På bakgrunn av kunnskap om manglende likelønn, vurdere konkrete tiltak for å sikre en utjevning.
4. Kartlegge og vurdere tiltak som eventuelt er gjennomført i enkelte kommuner som scorer positivt på undersøkelsen.

Interpellasjonen stilles for å sette fokus på en stor utfordring for Mandal Kommune. En utfordring både vi som politikere og de ansatte må ta på alvor og møte med tiltak. Stramme budsjetter er ofte et hinder for åpenbare og kortsiktige løsninger, men en bevisstgjøring og et langsiktig arbeid kan gi resultater som bringer Mandal opp på listen i neste undersøkelse.

Eva Kvelland
Bystyremedlem, Venstre

Eva

Foto: Eva

Se også oppslag på fvn-tv.
Se også tidligere bakgrunnsmateriale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**