Halden Venstre er opptatt av brannberedskapen

Vi i Venstre ønsker at brannberedskapen sikres gjennom at de forholdene det er strid om, blir løst på en måte som gjenreiser mannskapenes tillit til sin egen arbeidsplass. Vi oppfordrer ommunens administrasjon til å ta fatt i de forholdene som mannskapene peker på. Dette vil gjenreise respekten og tilliten til såvel administrasjonen som brannberedskapen, skriver Venstres gruppeleder Roar Günther Andersen og lokallagsleder Geir Helge Sandsmark i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Brann_Risor_2

Foto: Jan Einar Henriksen

Mannskapet i Halden Brannvesen har pekt på flere forhold som de mener er uheldige for brannsikkerheten. Det rapporteres om manglende øvelser og mangelfull opplæring av brannledere. I tillegg rapporteres det fra mannskaper og tillitsvalgte om en pågående personalkonflikt som kommunens administrasjon inntil nylig har benektet eksistensen av.

Alt dette er svært alvorlig og problemene forsterkes av at posisjonen tilsynelatende er uten vilje til å bedre forholdene. I stedet for å ta de ansatte på alvor, slik det kan forventes av partier med nær tilknytning til arbeiderbevegelsen, velger flere av posisjonens talsmenn å forsøke å feie saken under teppet. Der kan eller skal den ikke bli liggende lenge.

Som politikere kan vi ikke gå direkte inn i konflikten. Derimot ønsker vi i Venstre at brannberedskapen sikres gjennom at de forholdene det er strid om, blir løst på en måte som gjenreiser mannskapenes tillit til sin egen arbeidsplass. Ansvarlig kommunalsjef ber om ro til dette. Den roen kan ikke vare lenge med mindre partene, ganske snart og sammen, rapporterer om at saken bearbeides på en tilfredstillende måte.

Flere talsmenn fra opposisjonspartiene har uttalt ønske om ekstern gransking av forholdene i Halden brannvesen. Dette ønsker vi å ta et initiativ til. I mellomtiden oppfordrer vi kommunens administrasjon til å ta fatt i de forholdene som mannskapene peker på. Dette vil gjenreise respekten og tilliten til såvel administrasjonen som brannberedskapen.

Se også innlegget i Halden Dagblad
Innlegget er også publisert i papirutgavene til Halden Dagblad og til Halden Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**