Skolestruktur og Prestebakke

I Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 3. februar spurte Venstres Tone Skråning om når skolestrukturen skal behandles politisk. Hun har også engasjert seg i kampen om Prestebakke skole, blant annet ved å delta på bussturen for politikere og deltatt i møte med kunnskapsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Prestebakke skole

Foto: Prestebakke skole

I Hovedutvalgsmøte for undervisning og oppvekst 3. februar var høringsuttalelsene om skolestruktur den mest sentrale saken. Her var dette satt opp som sak uten at høringsuttalelsene var vedlagt sakspapirene.Tone Skråning (V) lurte på når utvalget vil få saken — sammen med alle høringsuttalelsene — til ordinær politisk behandling.

– Dette er en sak som angår mange mennesker. Når settes den opp som politisk sak? spurte Skråning. Utvalgsleder Fridtjof Dahlen (SV) sa at man må bruke god tid i en slik omfattende sak.

Oppslag om møtet i Halden Dagblad

Tone deltok også på et møte om skolepolitikk da kunnskapsministeren gjestet Halden den 29. januar. Der la hun vekt på å hjelpe de mange som går gjennom skolesystemet og ender opp som tapere i arbeidsmarkedet og når det gjelder videre utdanning.

Også dette er dekket i Halden Dagblad

Hele hovedutvalget for undervisning og oppvekst hadde fått tilbud om å være med på bussturen som tilsvarer skoleveien til elevene om Prestebakke blir nedlagt Det var imidlertid bare Skråning og Dahlen som valgte å delta. I 45 minutter satt de på “skolebussen”, sammen med et mannssterkt fremmøte av både foreldre, elever FAU-representanter og andre fra lokalsamfunnet.

Tone Skråning fra Venstre, var glad for at hun hadde blitt med på bussturen

– Dette har vært en utrolig lang og ikke minst ukomfortabel tur. Jeg pratet med en av elevene istad, som sa at denne bussturen føles som en evighet. Og det kan jeg godt forstå. Det er absolutt ikke “syting” når foreldre og elever sier at skoleveien er lang nok som den er, og det må vi ha respekt for, konstaterte Skråning.

Den engasjerte Venstrepolitikeren kunne også opplyse om at hun aldri vil stemme for noen nedleggelse av Prestebakke skole.

– Dette handler om så mye mer enn skolestruktur, for dette vil ha betydning for både bosettingsmønster og resten av samfunnet i sin helhet. Blir det først vedtatt å legge ned Prestebakke skole, så tror jeg det er en irreversibel avgjørelse det er umulig å gå tilbake på. Og da betyr det i hovedsak at vi dømmer hele lokalsamfunnet til en langsom død, avsluttet Skråning.

Se oppslag om bussturen i Halden Dagblad

og mer i Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**