Agder Venstre vil ha høyfartsbane på Sørlandet

Etter forslag fra Line Mørch, Tvedestrand, og Petter Toldnes, Lillesand, vedtok årsmøtet i Aust- og Vest-Agder Venstre krav om høyfartstog langs kysten av Sørlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tram Eksempel på teknologi som kan morderniseres

Tram Eksempel på teknologi som kan morderniseres
Foto: A.Hovstø

Arendal Venstre ved Jan Kløvstad hadde fremmet et forslag om at trygg E18 og styrka jernbane må tas med i Nasjonal transportplan, men uttalelsen gikk ikke lenger enn til en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen når det gjlaldt tog. Venstre har lenge ivret for en satsing på høyfartstog nær kysten. Det vil miljømessig være det beste alternativet til biltafikk og flytrafikk, men det er en forutsetning at toget går i nærheten av der folk bor. Reisetiden må bli mye lavere enn den blir med bil, og må kunne konkurrere med fly. Line Mørch og Petter Toldnes mente det var på høy tid at kravet ble konkretisert i forbindelse med Nasjonal transportplan, for å vise at vi mener alvor med å satse på jernbane. Forslaget fikk stor tilslutning, og uttalelsen ble til slutt som følger:

Trygg E18 og styrka jernbane
Aust- og Vest-Agder Venstre vil prioritere følgande prosjekt i Nasjonal transportplan:
Foto: Hallvard Nygård
1. Ny trygg og ulykkesfri E18 med midtdeler mellom Arendal og Tvedestrand.
2. Starte arbeidet med Eidangertunnelane mellom Larvik og Porsgrunn, detaljplanlegging av samankopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over Brokelandsheia, samt planlegging av kystnær trasé for høgfartstog.
3. Legge til rette for betre service for reisande med tog og ekspressbussar for å gjere kollektivtrafikken til og frå landsdelen stadig meir attraktiv.

Venstre vil presse på for at Arendal og Tvedestrand kommunar vedtar kommunedelplan for ny E18 innan utgangen av 2011, med målsetting om å sette spaden i jorda for trygg veg med midtdelar i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**