Styrket satsing på sykkel

Et enstemmig felles årsmøte i Aust- og Vest-Agder Venstre gav sin tilslutning til et forslag fra Mandal om å styrke programformuleringer om satsing på sykling i Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkeslagene til Venstre på Agder går nå inn for at belønningsmidler for tilrettelegging for sykling skal tallfestes til 500 mill.kr pr år.

Samtidig innebar forslaget fra Mandal en dobling av dagens investeringsnivå øremerket for sykkelveier til kr 1 milliard pr år.

-Dette er et viktig steg på vegen mot at Venstre skal framstå som det beste sykkelpartiet, sier forslagsstiller Stein Inge Dahn i en kommentar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**