Nok prat, tid for handling

Klimagassutslippene i Lunner kommune har økt med 23 % siden 1990. I Lunner kommune har vi vært alt for passive med å ta ansvar for miljøet. Det er derfor svært gledelig og helt nødvendig at kommunen nå endelig får sin egen klimaplan, sier Christoffer Biong, nyvalgt leder i Lunner Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Christoffer Biong, leder av Lunner Venstre.

Christoffer Biong, leder av Lunner Venstre.
Foto: Bjørn Berge

Jeg har lyst til å klarne opp litt i hva jeg og Lunner Venstre mener om miljøsatsingen. Vi mener at Miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring, og selv om dette er et globlat problem mener vi at det er mye man kan gjøre lokalt. Vi vil legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv.

Lunner Venstre har flere forslag til hva vi kan gjøre: Vi mener vi må bygge flere gang og sykkelveier sånn at man kan komme seg til fotballtrening uten å måtte kjøre. Vi mener at vi skal gjennomgå strømforbruket til alle offentlige bygg og bytte ut forurensende oljefyrer med fornybare løsninger der det er mulig. Vi vil ha flere parkeringsplasser for pendlere, og et bedre kollektivtilbud generelt. Innbyggere som bytter til miljøvennlig oppvarming som f. eks. rentbrennende ovner, eller som velger å kjøpe miljøvennlige biler bør belønnes for dette.

Nå må ord og løfter bli til konkret handling, og det er dette klimaplanen er til for. Nå som klimaplanen er ute på høring kan alle innbyggere, næringsliv og vi som er politikere spesielt komme sammen om gode ideer til tiltak som gjør at kommunen reduserer utslippene sine. Lunner Venstre mener at vi skal redusere klimagassutslippene våre med 30 % innen 2020. Tar du utfordringen sammen med oss?

Christoffer Biong,
leder av Lunner Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**