Engasjerende fellesmedlemsmøte Skien & Porsgrunn

Tonje Løwer og Arne Rui holdt begge innlegg på kveldens møte på Cafe K i Porsgrunn der det møtte ca 20 deltagere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

STHF møte Cafe K

Foto: Atle Rui

Etter at Siren Johnsen og Atle Rui ønsket velkommen tok Tonje Løwer for seg hovedlinjene i Venstres program og det ser i korte trekk slik ut:

Venstre vil utvikle Norge til et liberalt kunnskapssamfunn, ved å ha en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter.
Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Vi vil ta steget over i lavutslippssamfunnet, ved å gå fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi
Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest. Flere omsorgsoppgaver skal flyttes lokalt, nærmere der folk bor.

Etter dette holt sykehusdirektør Arne Rui et engasjerende innlegg om sine tanker om Sykehuset Telemark sin fremtid og her er noen av hans refleksjoner:

Vi på sykehuset kjenner at i den nye verden er det opp til oss selv å forme vår egen framtid Vi blir vår egen lykkes smed.
Framtiden ikke lenger selvsagt!
Men positivt engasjement i lokalmiljøet svært viktig- kanskje avgjørende for sykehusets framtid
Situasjonen krever en offensiv holdning
Vi må ha en strategi for å nå vårt mål om å trygge sjukehusets framtid (vi må tenke gjennom hvordan)

Vidre var han bekymret for den måten STHF nå er organisert på i forbindelse med at vi nå er et sykehusoråde sammen med Vestfold.

Atle Rui, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**