Eierløse dyr må gis rettsvern

Årsmøtet i Aust-Agder Venstre vedtok, etter forslag fra Tvedestrand, et tilleggsforslag til stortingsvalgprogrammet som gir eierløse dyr rettsvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tiger

I mange byer og tettsteder er det til tider store problemer med bestander av eierløse, forvillede katter. Disse dyrene er ikke skapt for å klare norske vintre, og lider under mangel på foring og stell. I dag er det ingen som formelt har ansvaret for slike dyr. Dyrevernnemndene kan ta økonomisk ansvar for avliving av syke eller skadde eierløse dyr, men så lenge kattene er tilsynelatende friske, er de uten rettsvern. Kommunene er heller ikke lovpålagt å ta ansvaret for dem, så lenge de ikke utgjør et helsemessig problem for folk. Hensynet til kattene selv betyr ikke noe.
Venstre mener at vi må se oss råd til å behandle dyr på en skikkelig måte. Et godt dyrevern er en del av et velfungerende velferdsamfunn. Villkatter er et menneskeskapt problem, de hører ikke naturlig hjemme i vår fauna, men er et resultat av overproduksjon, rømminger og manglende kontroll. Samfunnet må derfor ta på seg det rettslige ansvaret for eierløse individer. Det kan enten skje i form av avliving på en human måte eller å sørge for at de får et godt hjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**