Venstre på Stortinget er ingen utopi

Med forbauselse leste jeg Helgeland – Arbeiderbladets leder tirsdag, 17. ferbruar, der HA betegner en stortingsplass for Venstre som «nærmest utopisk». Denne lederen kunne jeg også finne i andre aviser i A-presse konsernet og tanken om en målrettet kampanje mot Venstre slår meg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stortinget

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Venstre på Stortinget er ingen utopi

Med forbauselse leste jeg Helgeland – Arbeiderbladets leder tirsdag, 17. ferbruar, der HA betegner en stortingsplass for Venstre som «nærmest utopisk». Denne lederen kunne jeg også finne i andre aviser i A-presse konsernet og tanken om en målrettet kampanje mot Venstre slår meg.

Seks måneder før valget er det alt for tidlig å avskrive Venstre i Nordland. Etter min mening undervurderer HA´s leder Nordlands befolkning. Den er også et forsøk på å undergrave demokratiske prosesser fordi den forsøker å legge føringer til hva velgerne i Nordland skal mene.
Tallenes klare tale for Venstre er en gjennomsnittlig oppslutning på 6 prosent på de nasjonale meningsmålingene. Bakgrunntall fra Synovate som Venstre har tilgang til dokumenterer også Venstres realistiske potensiale på godt over ti prosent. I denne sammenheng er det også aktuelt å nevne valgforsker Frank Aarebrot kommentar til Nationen i fjor vår:"Venstre er i vekst. Spørsmålet er hvor stort partiet kan bli."

Nordland Venstre har tydelige og realistiske målsettinger om et mandat i Nordland. Valget av Nordland Venstres førstekandidater er ingen tilfeldighet. Venstre har mange gode navn, og listen som nominasjonsmøtet vedtok i helgen er nøye gjennomtenkt. Våre representanter vil i løpet av våren og sommeren vise de nordlandske velgerne hvorfor de fortjener deres tillitt. Ideologi og praktisk politikk henger sammen og Venstres sosialliberale grunnverdier danner en klar front mot populismen.

Alt ligger til rette for videre vekst for Venstre. Hver stemme teller og Nordland Venstres utfordring er å vinne vanevelgerne. Det er ingen hemmelighet at 10 % av Ap velgerne, 13,2 % av Sp velgerne, 17,2 % av Krf velgerne og 23,2 % av Høyre velgerne har Venstre som 2. preferanse. Dette burde være stemmer nok til å fordoble Venstres oppslutning til Stortingsvalget 09.

Franziska Wika
Fylkestingsrepresentant for Nordland
Mosjøen, 17. februar 2009

Stortinget

Foto: Tonje Løwer Gurholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**