Barn er ikke et problem. Barn er en ressurs

“Et barn på vei til sin første skoledag er en ny mulighet, en ressurs og har mange gaver som vi ta våre på. Dette barnet må behandles som en aktiv, kreativ og hyggelig medborger,” skriver Per Magnus Sansmark i dette innlegget i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn

Foto: barunpatro, sxc.hu

I Rådmannens høringsutkast til ny kommuneplan er det etter innspill fra undertegnede tatt inn et barne- og ungdomsperspektiv i planen. Det er flott at man skal ta med barn og ungdoms mulighet til påvirkning og medvirkning i Halden kommune. Det som ikke er bra er at den eneste øvrige barne- og ungdomssaken er kriminalitetsforebygging. Barn sees i dette utkastet på, som noen som bare skal medvirke når kommunen ber om det, og ellers betraktes de bare som potensielt kriminelle.

Fra før av er det vedtatt at Halden skal være den beste kommunen å bo i for barn og unge. Da må man ikke se på alle som potensielle kriminelle. Et barn på vei til sin første skoledag er en ny mulighet, en ressurs og har mange gaver som vi ta våre på. Dette barnet må behandles som en aktiv, kreativ og hyggelig medborger.

Barn og ungdom i Halden er en stor ressurs. Det at man har barn og ungdom som trives i en kommune er et tegn på vitalitet og livskraft i Haldensamfunnet. Derfor må alle områder i Halden kommune tilpasses barn og ungdom. Barn trenger en trygg skolevei, en sosialt utjevnende og lærerik skolegang, et utfordrende fritidstilbud, et lyttende helsevesen og gode voksne som hører på dem. For at Halden kommune skal kunne ivareta barna på en best mulig måte, må barne- og ungdomsperspektivet i kommuneplanen utvides, og det må lages en egen barne- og ungdomsplan i Halden. Sammen med medvirkning må en barne- og ungdomsplan ha med tjenestetilbudet og infrastrukturen som er viktig for at barn og unge skal få den oppveksten de fortjener.

Halden Venstre ønsker en helhetlig tenkning rundt barn og unge i Halden kommune. Barn og ungdom er framtiden vår. Behandler vi ikke barn og ungdom godt får vi ikke et nyskapende, framtidsrettet og varmt Halden i framtiden. Det trengs. Det må Halden kommunes folkevalgte ta ansvar for.

SV leder utvalget som setter i gang og driver planprosesser. Det forplikter. Ved sist valg lovte SV velgerne sine å lage en egen barne- og ungdomsplan. Det stoler jeg på at du sørger for at det blir gjort, Mons Hvattum, og jeg regner med at dere har familiepartiet KrF med dere på dette. Jeg håper bare ikke det blir kuet av Ap til å ikke planlegge til barnas beste.

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**