-Fylkeskommunen bryter loven

– En totalvurdering tilsa at søkere til fylkeskultursjef-stillingen kunne få være anonyme, sier advokat for fylkeskommunen Ida Dybdal Holthe. Nå blir avgjørelsen kritisert av Venstres kulturpolitiker i Stavanger Thor Bjarne Bore.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Kulturpolitiker for Venstre og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Thor Bjarne Bore er sterkt uenig i det skjønn som er brukt. I en nettblogg peker han på at søkeren som nå er innstilt ønsket å være anonym “fordi jeg ønsket ikke å belemre andre med dette før det var aktuelt, for ikke å skape uro i administrasjonen der jeg nå arbeider.”

-Dette er den mest vanlige unnskyldning for å unngå offentlighet, men den blir ikke bedre av den grunn. På bakgrunn av det Sivilombudsmannen tidligere har sagt i slike sammenhenger, er jeg overbevist om at Rogaland fylkeskommune her bryter norsk lov, sier Bore.

-Bekvemmelighetshensyn kan aldri legitimere brudd på norsk lov.
Bore mener at hvis en slik begrunnelse blir godtatt, er hele hensikten med Offentlighetsloven forgjeves.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**