Flyktningeguiden er viktig

Slik vi ser det i Venstre måtte vi unngå det foreslåtte kuttet på 0.4 mill.årlig i Flyktningeguidens økonomi. Det handler om å skape sosiale nettverk for den enkelte flyktning i lokalsamfunnet ved hjelp av en lokalkjent guide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: Ida Skonnord

Ordningen med “Flyktningeguiden i Bærum” startet i 1999 ved Røde Kors. Vi kan jo forestille oss hvordan det vil være å komme uten midler og kontakter som flyktning til et fremmed land.

Flyktningene kan absolutt bidra positivt i samfunnet med sine ressurser.
Nyankomne flyktninger har imidlertid sterkt behov for veiledning, altså en guiding, inn i det norske samfunnet, for nettopp selv å kunne etablere seg og bidra. Å ha trygghet, miljø og nettverk betyr mye i arbeidet med å lære et nytt språk, skaffe seg jobb eller utdannelse.

Flyktningeguiden trenger sin fast ansatte koordinator for stabilitet i arbeidet med koble flest mulig flyktninger med egnede guider.
Et slikt kutt kunne medført tap av over 5 årsverk frivillig innsats. 0,4 mill. årlig sikrer opprettholdelse av et særdeles betydningsfullt bidrag til integrering av flyktninger. Det er både forebyggende og kostnadsbesparende!

Det foreslåtte kuttet ville sannsynligvis betydd slutten for et betydningsfullt integreringstiltak. Siden 1999 har 1000 flyktninger kommet til Bærum og hver tredje har blitt koblet til frivillige guider. Bærum kommune har forpliktet seg til å ta imot 100 flyktninger årlig. Med en slik forpliktelse følger et stort ansvar!

Vi skal heller ikke glemme at Flyktningguiden har styrket Bærums positive omdømme, ikke minst som foregangsmodell for hele 106 kommuner som hittil har satt i gang tilsvarende tiltak.
Dette er altså positivt og viktig både for den enkelte flyktning, hele Bærum — samfunnet og Bærum kommunes omdømme nasjonalt.

Vi er derfor svært fornøyde med at det ble tverrpolitisk enighet om å redde dette tilbudet i disse harde kutt-tider.

Hilde M. Arneberg,
Bærum Venstre
Stortingskandidat, medlem av kommunestyret, sektorutvalg for Bistand og omsorg, samt Funksjonshemmedes Råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**