Stein Ivar Aafos

Stein Ivar er økonomiansvarlig i Tønsberg Venstre, og har tidligere vært vara til bystyret og medlem av administrasjonsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stein Ivar Aafos

Stein Ivar er daglig leder og styreformann i en del selskaper innen eiendom og annen næring. Han er spesielt opptatt av næringspolitikk og tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter.

Han er i mot nedbygging av Farmannstorvet og opptatt av bygningspolitikken i byen vår. Han ønsker også større satsing på undervisningssektoren med bl.a. en betalt oppdatering / videreutdanning for lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**