Vestby Venstres syn på storhall i Vestby nord

Anbudet på Storhallen er på 165 millioner kroner. Investeringen er så stor at det er vanskelig å fatte konsekvensene av den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vestby kommune har investert i mange viktige prosjekter de siste årene. Bygging av nye skoler og barnehager har vært helt nødvendig for å dekke behovet for kunnskap og opplæring av framtidens generasjoner. En slik satsing har også satt kommunen i en gjeldssituasjon som det vil ta lang tid å komme ut av. Skoleutfordringene er heller ikke løst. Brevik skole er fylt til randen, Risil skole trenger omfattende vedlikehold og det er bare et tidsspørsmål før behovet for en ny ungdomsskole i Vestby melder seg.

Da Vestby nye barneskole ble bygget, ble også 60 millioner kroner avsatt til å bygge en hall på størrelse med Grevlingen idrettshall. Venstre ser absolutt behovet for fysisk aktivitet og god tilrettelegging for et mangfold av idretter. Vi er skeptiske til rekkefølgen på investeringene. Storhallen oppleves som et prestisjeprosjekt som posisjonen ønsker å trumfe gjennom uten en samfunnsdebatt om de store linjene. Utgiftene til en storhall kommer til å få betydelig oppmerksomhet på driftsbudsjettene i framtiden. Tilsvarende haller i Norge har et driftsbudsjett fra 4,5 til 9 millioner kroner årlig. I tillegg kommer vedlikeholdskostnader som vil få tilsvarende kostnader i andre offentlige bygninger til å blekne.

Selvfølgelig er det budsjettert med inntekter på slike store haller, men konkurransen på Østlandet begynner å stramme seg til da det ikke lenger er unikt med storhall i vår region. Vestby Spektrum eller Vestby Amfi vil nok tiltrekke seg enkelte katteutstillinger og andre mindre arrangement, men at Bruce Springsteen eller Metallica skal holde sine konserter her, er ikke mulig med dagens infrastruktur. Da blir det vanskelig å forstå argumentasjonen om behovet.

Venstre håper at debatten rundt behovet og langtidsvirkningene kan diskuteres på en ryddig og udogmatisk måte i kommunestyre den 3. mars. Vi er ikke tjent med at prestisjen skal sette de gode argumentene i skyggen. Selv om snøballen har rullet en stund, er det langt frem til et vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**