Sak 21/09 Det nordnorske kultursamarbeidet — melding

Nordnorsk samarbeid er avgjørende å få til større prosjekter i landsdelen. Slik er det også på kulturfeltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tale til debatten

Film

Foto: Microsoft

Nordnorsk samarbeid er avgjørende for å få til større prosjekter i landsdelen. Slik er det også på kulturfeltet. Den første samarbeidsavtalen for kultur mellom de nordnorske Fylkeskommunene ble inngått i 1991. Nordnorsk kulturliv har utviklet seg i rekordfart og det er viktig at avtalene er oppdaterte og dynamiske. Fylkesråden får Venstres fulle tilslutning til å reforhandle en ny avtale for kultursamarbeid i landsdelen. Og det virker rasjonelt å i første omgang konsentrere seg om tre hovedområder.

Kultursamarbeid

Foto: FRanziska Wika

Musikk, film og visuell kunst. Det som imidlertid er viktig er at kulturlivet kan arbeide med stor forutsigbarhet. Kulturentreprenørene må føle seg hørt og sett. Kultur handler om tradisjon, kreativitet og fornying. Forutsigbare forhold for institusjoner og friskapende kunstnere er avgjørende for at nye tradisjoner kan bli skapt. Det er også viktig at et kultursamarbeid ikke primært handler om lokaliseringskamper!

Michael Nygren - maleri

Foto: Jan Einar henriksen

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**