Svar fra samferdselsminister

Spørsmål nr. 732 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepr. Gunnar Kvassheim til samferdselsminister Liv Signe Navarsete

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål:
“Stortinget har nylig bevilget 15 millioner kroner til utbedring av E39 i Eigersund kommune i Rogaland. Dette betyr at arbeidet med første del av den planlagte veiutbedringen i Skibadalen kan starte høsten 2009. Hvilke forutsetninger må på plass for at dette blir starten på et sammenhengende arbeid med å gjennomføre hele det planlagte prosjektet inkludert ny jernbanebru?”

Svar:
Som representanten Kvassheim påpeker er det nylig bevilget 15 mill. kr til oppstart på utbedring av eksisterende E39 i Skibadalen. Hele dette utbedringsarbeidet er anslått å koste 35 mill. kr. og det foreligger godkjent reguleringsplan for tiltaket. Anleggsarbeidet vil starte i østre enden av strekningen ved kryss med fv. 75 og Statens vegvesen regner med at arbeidet vil starte opp høsten 2009. Kontinuerlig arbeid inntil hele utbedringsanlegget er ferdig forutsetter nødvendige bevilgninger i 2010. Jeg er opptatt av sammenhengende utbygging av igangsatte prosjekter.

Spørsmålet om statlige midler til den videre utbedringen av E39 i regionen, inklusive jernbanebruen ved Helleland, vil bli vurdert i Nasjonal transportplan 2010-2019 og påfølgende arbeid med handlingsprogrammet.

Med hilsen
Liv Signe Navarsete

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**