Våger flertallspartiene å slippe til lokaldemokratiet?

Gunnar Kvassheim utfordrer lokale politikere tilhørende flertallspartiene på Stortinget som ikke ønsker at kommunene skal bestemme over viktige lokalpolitikse saker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål til lokale politikere:

“Kommunalkomiteen på Stortinget avga i dag en innstilling hvor et klart flertall sier nei til nye forsøk eller en permanent ordning som åpner for direkte ordførervalg. Bare V og Frp går inn for å endre valglov og kommunelov, slik at kommunene selv kan avgjøre dette. Det betyr at Terje Jørgensen synes å bli eneste som er direktevalgt som Eigersunds-ordfører. Man våget ikke å overlate beslutningen til kommunen. Nok en gang ser vi at stortingsflertallet mener at lokalpolitikerne ikke vet sin egen kommunes beste.

Det kunne være interessant å vite hva de lokale representantene fra flertallspartiene mener. I Eigersund var det jo et bredt flertall som ønsket direktevalg av ordfører.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**