Saksgangen i Vestby kommune er noe underlig

Hvordan kan man forvente at innbyggerne i kommunen skal få tillit til sine folkevalgte, når arbeidsmetodikken spenner fra ad hoc til store utredninger av prosjekter som aldri blir noe av?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Utredninger, forarbeid, undersøkelser eller befaringer er viktige forutsetninger for å kunne fatte gode vedtak som politiker. Det er slik at sakene som skal behandles politisk trenger en grundig saksutredning for at beslutningene skal kunne bli gode vedtak som innbyggerne kan respektere. Skolesektoren som er kanskje den viktigste kommunale oppgaven blir utsatt for det ene ad hoc vedtaket etter det andre. Garder skole, Hølen skole og Son skole er alle triste politiske historier for posisjonen. Garder skulle plutselig legges ned, så skulle den deles på midten og til slutt skulle den få felles administrasjon med Vestby skole. Alle de tre løsningene var uten en eneste seriøs utredning. Hølen skole har forfalt til det kritiske, mens politkerne har bygd nye skoler i Vestby og Son. Sistnevnte er kun halvfull og prognosene viser ingen stor befolkningsøkning de nærmeste årene. Skolen ble betydelig dyrere enn planlagt. Disse tre skolehistoriene vitner om mangel på utredning, for dårlig utredning og elendige undersøkelser. Storhallen som hele tiden har vært et luftslott, har de utredet og prosjektert i det vide og det brede, mens de ikke har utredet den moderate gymsalen som kommunestyret har besluttet å bygge. Vestby kommune har en underlig metode å jobbe etter. Her virker det som at posisjonen kan fatte ad hoc vedtak uten å blunke på viktige beslutninger som barns utdannelse, mens de utreder luftslott.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**