Hølen skole — to indre og vekk me`n

Hølen skole har gått fra å ligge i politisk dvale til vedtak som fattes i rakettfart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“To indre og vekk me`n” ble det sagt i gamle dager når Kuppern satte opp dampen på 10.000 metern på Bislett stadion. Jeg er fristet til å si det samme når det gjelder vedtaket som ble gjort i Formannskapet den 2.mars angående riving av Hølen skole.

Jeg forstår ikke hastverket og jeg er redd konsekvensene av slike forhastede vedtak.

Torsdag 5.mars var det møte i SOK der jeg er medlem. SOK er forkortelse for komiteen Skole-, Oppvekst og Kultur. Møtet var utsatt en time da Ap skulle ha gruppemøte først. På det etterfølgende SOK-møtet ble ikke Hølen skole nevnt — heller ikke som en buljongsak. I ettertid synes jeg dette var merkelig fordi lederen i SOK-komiteen representerer Ap som del av posisjonen.

På selve Fomannskapsmøtet den 9.mars tok Aps gruppeleder voldsomt til ordet for flytting av elever umiddelbart grunnet fare for sopp samt riving av den gamle skolen. Jeg prøvde å nevne at faren for skadelige muggsopper m.m. ikke representerte overhengende fare og bygget dette på rapport levert av kommunelege og hovedverneombud. Aps gruppeleder mente derimot at slike rapporter ikke var til å stole på. Dermed ble vedtaket i Formannskapet at elever fra Hølen skulle overføres til Son skole umiddelbart og at Hølen skole skulle rives. På mitt spørsmål om hvor lang tid var umiddelbart, var det fram til påske — altså fire (fire) uker. Der og da var jeg nok ikke rask nok til å fremme forslag om at vi burde ta noen runder i ytre bane også. Av erfaring vet jeg at det å slå sammen to skoler trenger planlegging på flere plan — ikke bare ytre rammer. Jeg vil derfor i kommunestyret den 23. mars foreslå at flytting av elever og lærere utsettes til etter sommerferien og at riving av Hølen skole utsettes til rådmannen har lagt dette fram som sak i september 09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**