Venstres venner

For Venstrefolk og sympatisører som ønsker å møtes i en uformell setting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres Venner.

Venstres venner hadde tirsdag 10.02.09 sitt første møte i peisestua på Thon Hotel Høyers.
Initiativtakere til nyskapningen Venstres vennerer er Eva Berg Baksås og Signy Gjærum.
Til oppstartingsmøtet var det invitert flere enkeltpersoner vi antok ville være interesserte og til stede var Torunn Natvik Hoen, Esther Broch, Kjersti Bjurholt foruten Eva og Signy.
Fra d.d står tilbudet åpent for alle sympatisører og medlemmer!

I Venstres Venner er det lite `lov og orden`; vi har ingen agenda utover å møtes, ha det hyggelig sammen og lufte en aktuell Venstre- sak eller to! Venstrefolk inviteres herved til å møtes i en høyst uformell setting hver andre tirsdag i måneden kl 19:00. Hyggelig om vi sees i peisestua på Høyers!
Eva og Signy ønsker velkommen!

Møtedatoer vil bli løpende oppdatert på Skien Venstres kalender.

Her er noen linker:

E-post: Signy Gjærum [email protected]
E-post: Eva Berg Baksås [email protected]

Thon Hotel Høyers.
Tlf: 35 90 58 01(Direkte)
Tlf: 35 90 58 00 (Sentralbord)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**