Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10

For Ås Venstre er det viktig å ivareta de grønne områdene og de gode møteplassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Derfor mener Ås Venstre at det ikke er riktig å ta inn kommunens friareal på 0,8 i reguleringsplanen for Fjellveien 6, 8, 10. Sekundært kan Ås Venstre gå med på at dette arealet kan brukes til lekeareal, med en viss opparbeiding.

Det er viktig at Ås kommune som er grunneier og som regulerer og behandler saken nå får orden på Fjellveien, men det er også viktig at kommunen sikrer og ivaretar de grønne områdene som kommunen eier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**