Ungdomsklubb for alle?

Venstre-politiker Per Magnus Finnanger Sandsmark har betraktninger om Ungdomshuset i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Sigve Taklo Sekse

Jeg leser i Halden Arbeiderblad 25.02.09 at Røde Kors ikke lenger ønsker å ha hovedansvar for ungdomsklubben.

Jeg er klar over at utfordringene ble lagt fram for Hovedutvalg for kultur og idrett i januar for politisk behandling . Der jeg selv, som resten av utvalget, stemte for å ta saken til orientering. Og der jeg uttalte at «Nå er det viktig å stå samlet for å få dette opp og stå igjen.

Til tross for at jeg har vært den største kritikeren av ungdomstilbudet i Halden vil jeg nå at man skal jobbe for å få alt på plass igjen, og da er jeg enig med posisjonen og rådmannen i at det vi gjør nå er en god løsning.»

Dette står jeg for fortsatt, men situasjonen har blitt enda mer prekær. Det er uholdbart. Derfor lurer jeg på hva som skjer videre, og hvordan man ser dette i forhold til planer og mål om ungdomstilbud.

Alle vi politikere og øvrige haldensere har felles interesse i å få ungdomstilbudet i Halden opp å stå igjen. Det vet jeg at det er stor vilje til i alle posisjonspartiene.

Likevel ber jeg posisjonen svare meg på følgende spørsmål, for at haldenserne og opposisjonen får større innblikk i det arbeidet som gjøres:

1. Hva gjøres for at Ungdomsklubben skal åpne dørene igjen, og/eller at det blir et fritidstilbud for ungdom i Halden kommune?

2. Er det satt i gang tiltak for å se nærmere på andre måter å drifte ungdomsklubben på, eventuelt med andre tilbydere, sett i lys av at situasjonen enda ikke har løst seg og klubben per nå ikke er i drift?

3. Hvilke videre tiltak ser man for seg for å nå målet om at «Halden kommune skal være den beste kommunen å bo i for barn og ungdom» i kulturplanen for 2007-2011?

4. På hvilken måte er Ungdomsrådet involvert og hva er den politiske prosessen videre?

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Medlem av Hovedutvalg for kultur og idrett, Venstre

Les også innlegget i
Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**