Kritisk til leteboring ved korallrev

Gunnar Kvassheim er kritisk til at det er gitt tillatelse til leteboring ved Sularevet utenfor Frøya. Revet er fredet og forskere er redd for skadevirkninger av leteboring ved revet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dykking

Foto: Erling Svendsen

— Det er flere regjeringer som må ta ansvaret for det som har skjedd. Men i lys av debatten som har vært i seinere tid, burde regjeringen ha styrt klar av dette korallrevet og erkjent at letelisensen ikke burde ha vært gitt. Fagfolk har uttalt seg tindrende klart om at det er store verdier knyttet til korallrevene og at en ikke bør tillate noen form for miljøbelastning, , sier Gunnar Kvassheim til Dagbladet.

Kvassheim mener det er uheldig at regjeringen hemmeligholder miljørapporter om konsekvensene av en slik leteboring og synes det er en selvfølge at disse blir offentliggjort. Kvassheim finner statssekretær Robin Martin Kåss uttalelse om at man må regne med noe skader på revet som merkverdig.

— Det er et helt uholdbart standpunkt. Her skulle man ha inntatt et føre var-standpunkt. Dette er en bekreftelse på at regjeringen er helt avslappet i forhold til å ta vare på korallrev og miljøet under havoverflaten, sier Kvassheim videre til Dagbladet.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**