Kulturhuset kan ikke gjemmes bak en høy kontorblokk

Mandal Venstre går inn for ikke å regulere inn en 16 m høy kontorblokk like ved det nye kulturhuset på Nedre Malmø. Leserinnlegg i Lindesnes Avis 10. mars 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politikerne i Mandal skal snart behandle en viktig reguleringssak. Nå skal de nødvendige justeringene av reguleringsplanen for Nedre Malmø gjennomføres, for å tilpasse området til kulturhuset Buen som gikk av med en velfortjent seier i arkitektkonkurransen sist høst.

En viktig del av tilpasningene innebærer å flytte gang- og sykkelbroen litt lenger nedstrøms, for å få en hensiktsmessig atkomst mellom sentrum og kulturhuset. Dette medfører at en ”tomt” som ble avsatt til offentlig trafikkområde i den vedtatte reguleringsplanen fra juni 2007, nå er blitt ”ledig” like ovenfor det nye brohodet på Malmø. I dag ligger det to maritime buer på denne tomta (Havnevesenets blikkbu og bua som huser Dieselservice i Keiser Nicolaus gate). Disse buene var i eksisterende reguleringsplan vedtatt fjernet for å gi tilstrekkelig trafikkatkomst til den opprinnelige brotraseen.

Forslag til reguleringsplan Nedre Malmø

I forslaget til ny reguleringsplan fra Halse Eiendom har man kastet sine øyne på denne tomta, og foreslått at det skal reises en 16 meter høy kontorblokk her, helt nede ved elvebredden. Mandals politikere bør ikke vedta denne delen av reguleringsforslaget. En slik høy kontorblokk som plasseres så nært det flotte kulturhuset, vil bli for dominerende og skjerme for kulturhuset og for den framtredende plassen det fortjener å få i bybildet.

I sakspapirene til planutvalgets møte førstkommende onsdag kan man lese at svært mange av høringsinstansene i stedet har gitt sin tilslutning til et alternativt forslag fra en gruppe som ønsker å avsette dette området til en ”Maritim kulturbrygge”. Forslagsstillerne har bl.a. lansert en idé om å flytte Gabrielsens Bu hit fra rutebilstasjonen. Dette er et forslag som vil gi mye mer liv og røre rundt kulturhuset, enn hva en privatisert kontorblokk vil gjøre. Forslaget medfører også at man tar vare på noen av de gamle næringsbyggene som har satt sitt preg på Mandals industrihistorie. For det er en stor svakhet ved reguleringsplanen for Nedre Malmø, at man ikke har funnet rom til å bevare noen av de bygningene som har gitt denne bydelen sin identitet.

Gabrielsens bu passer fint ved siden av Buen kulturhus

På den maritime kulturbryggen kan Mandal Seilforening, Dykkerklubben, Kajakklubben, Kystlaget og andre frivillige organisasjoner få en velfortjent møteplass i sentrum, som vil bidra til å skape positiv menneskelig aktivitet rundt kulturhuset spesielt på kveldstid og i helgene. Dersom Halse Eiendom har behov for de inntektene som en 16 meter høy kontorblokk vil bidra med til finansiering av kulturhusutbyggingen, så bør Mandal kommune heller tilrettelegge en annen og mer velegnet tomt til sitt eiendomsselskap for slike formål. Det nye kulturhuset kan vi ikke gjemme bort bak en 16 m høy kontorblokk!

Stein Inge Dahn
Styremedlem Mandal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**