Stopp overfisket i Oslofjorden!

Havforskningsinstituttet konkluderer med at den ekstreme nedgangen for torskebestanden i Oslofjorden mest sannsynlig skyldes for hard beskatning og trolig i kombinasjon med store bestander av sel og skarv.
Personer jeg har snakket med og som har fisket i fjorden i en mannsalder, sier at de aldri har opplevd så lite fisk i fjorden som nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det oppserveres i perioder fiskere helt fra Vestlandet som kommer med sitt meget kontroversielle lysfiske etter brisling og sild. Når de har fisket tomt, drar de sin vei.
Dette kan være fisk som er på vei innover fjorden for å gyte. (Dette er næringsgrunnlag for annen fisk inne i fjorden)

Det brukes også trål og snurrevad av fiskere som er tilhørende i fjorden. Dette er redskaper som kan ødelegge bunn og beiteområder for fisken.
Det er en høy bosetning rundt fjorden som gjør at det er mange hobbyfiskere som er ute med sine fangstredskaper. I tillegg er det mange sportsfiskere som benytter seg av fisket i fjorden.

I følge Oslofjordens Friluftsråd, er det ca. 2 mill. som bruker oslofjordsområdet til rekreasjon.
Hvis vi skal sikre fisket i Oslofjorden for ettertiden og som rekreasjon, er det nødvendig å sette i gang tiltak for opprettholdelse av en bærekraftig fiskestamme.

Vi i Horten Venstre ser med bekymring på den negative utviklingen og har oversendt saken til fylkeslaget som igjen legger det frem sentralt i Venstre.

William Leonhardsen
Styremedlem i Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**