Avslørende fra Fremskrittspartiet

Avslørende fra Fremskrittspartiet, angående FrP-politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gustav Søvde

Gustav Søvde

10.mars er det 2 innlegg i TA fra sentrale Fr.P-folk om jernbanen.
De står rett etter hverandre og er ganske illustrende for FrPs politikk, og hvor lite man bryr seg med om det man sier i en sammenheng henger sammen med det man sier i en annen sammenheng, eller kanskje tvert imot slår hverandre i hjel. Kanskje litt uheldig at de 2 innleggene ble satt etter hverandre.
Det første innlegget har tittelen “NSB bør konkurranseutsettes” og er skrevet av stortingsrepresentant Bård Hoksrud. Her står det bl.a.:
“Hvis Fremskritttspartiet får makten kan vi love en storsatsing på jernbanen. Etter fire år med FrP i regjering vil man merke store forbedringer når det gjelder antall forsinkelser og innstilinger av tog. Et moderne og effektivt jernbanenett er en forutsetning for at flere skal velge å reise kollektivt”
Neste innlegg heter “Senterpartiets politiske harakiri” og er skrevet av stortingsrepresentantene Per Sandberg og Bård Hoksrud. Her står det bl.a.:
“I Norge finnes det imidlertid bare to nisjer der tog er fornuftig: 1.persontransport i de tettest befolkede områdene på Østlandet, og 2.godstransport over lange avstander der det er et tilstrekkelig trafikkgrunnlag.”
Det er jo forsåvidt reine ord for pengene. Skien kan vanskelig sies å høre med til de tettest befolkede områdene på Østlandet. Så med FrP i regjering vil det si slutten for passasjertog til Skien. Og likeledes farvel til i hvert fall passasjerer på Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen. Absolutt reine ord for pengene, men det står i sterk kontrast til det inntrykket som skapes av ordene fra Bård Hoksrud i første innlegg.

Gustav Søvde
2.kandidat Venstres
Stortingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**