Earth Hour

Bli med på verdens største klimakampanje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Earth Hour

Earth Hour

Bli med å slukk lyset en time for et bedre miljø.

Slukk lyset i en time lørdag 31. mars klokken 20.30 og bli med på en global klimamarkering uten sidestykke i historien!
Den siste lørdagen i mars 2012 blir en merkedag i arbeidet mot klimaendringer. Byer, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden skal slukke lyset i en time (Earth Hour) for å vise sitt engasjement for klimaet. Målet er en milliard deltakere verden over.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet.
Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringer. Budskapet om samarbeid mot klimaendringer går både til verdens ledere og til alle som deltar. Samtidig minner Earth Hour om sammenhengen mellom klimautfordring og energibruk.

Atle Rui

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**