Kulturdirektørstillingen bør utlyses på nytt

På gruppemøte i Kristiansand Venstre, mandag 09.03.2009, ble saken ang. tilsetting /innstilling av ny kulturdirektør diskutert. Vårt syn på saken, som skal opp i formannskapet førstkommende onsdag er :

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


KULTURDIREKTØRSTILLINGEN BØR UTLYSES PÅ NYTT.

* Kristiansand Venstre vil at stillingen som kulturdirektør i Kristiansand kommune må utlyses på nytt!!

* Vi mener stillingens innhold må spesifiseres og revurderes,og søke hvorfor den ikke fremstår som attraktiv.Det var kun 11 søkere til stillingen.

* Kristiansand Venstre mener denne stillingen er så viktig at den bør besettes av en kultur strateg,en person med kreative egenskaper og erfaring.Finne en som kan utvide og viderutvikle kulturmangfoldet i Kristiansand kommune.

Kilden

Foto: Ukjent

* Kristiansand kommune bør koste utgiften til å leie inn et profesjonelt rekrutering/head hunting byrå for å finne personen best egnet til stillingen.

Kay c. Jørgensen (nestleder)
Styret i Kristiansand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**