Det blir crossbane i Hurum

I møtet i Plan- og utviklingsutvalget 17. mars ble det vedtatt å gi dispensasjon fra Kommuneplanen for bygging av en midlertidig crossbane på Verket. Nå kan forkjemperne juble.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var tidligere crossbane på Verket, men den ble nedlagt for noen år tilbake, til sorg for noen og til glede for andre. Nå blir det igjen fart og spenning på Verket.

Motorcross, motorsykkel, motorsport

Foto: Microsoft

Det framgår av vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget at dispensasjonen gjelder for 5 år og banens bruk skal være som treningsbane. Tillattt brukstid skal være onsdager fra kl 17.00 – 20.00 og lørdager fra kl. 11 — 15. Banen skal være stengt i 7 uker om sommeren fra St. Hans.

Det skal etableres vanningsanlegg som demper støv fra banen. Det skal gjennomføres kontrollmålinger av støy ved tilliggende boliger s uteoppholdsarealer når banen er i normal bruk. Målingene skal skje over en periode på 4 uker fra banen tas i bruk. Dersom målingene viser støy ut over tillatte grenser skal ansvarlig bruker straks gjennomføre tilleggsskjerming.

Ved dispensasjonstidens utløp må området tilbakeføres / settes i stand som del av et friluftsområde uten utgift for kommunen.
Baneområdet forutsettes etablert med adkomst over området hvor Buskerud Betong AS er etablert.

 Geir Stave er positiv til crossbane.

Geir Stave er positiv til crossbane.
Foto: Tove Kristiansen

— Etablering av en crossbane vil være en berikelse for innbyggerne i kommunen vår og ikke minst for motorinteressert ungdom, sier Geir Stave (V).

– Det er få aktiviteter i Hurum for ungdom som ikke er interessert i tradisjonell idrett eller i å delta på Kulturskolen. Mange har derfor savnet crossbanen, sier venstrepolitikeren, som er glad entusiastene nå slipper å reise langt avgårde for å kjøre motorcross.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**