Celine K. Mowinckel

Celine K. Mowinckel er styremedlem i Nannestad Venstre. Hun sitter som fast medlem i Naturressurs- og Miljøutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kontaktinformasjon:
Celine Kronen Mowinckel
Grasmovn. 46A
2030 NANNESTAD
e-post: [email protected]
mobil:95262914

Politiske verv:
Medlem i Dyrevernnemda
Styremedlem i Nannestad Venstre
Medlem i Naturressurs- og miljøutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**