Fortsatt behov for tollkontor

Gunnar Kvassheim stilte spørsmål i Stortinget til finansministeren om tollkonteret i Eigersund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

En rekke bedrifter og andre kunder har stor nytte av at det er tollkontor i Eigersund. Nå vurderes kontoret nedlagt. Hvordan vil statsråden bidra til at tilbudet til tollkundene i Eigersund opprettholdes og ikke erstattes av en dårligere løsning?

Begrunnelse:

Tollregion Vest-Norge vurderer for tiden hvorvidt tollkontoret i Eigersund skal nedlegges. Denne problemstillingen er aktualisert etter at ferjetrafikken mellom Eigersund og Danmark opphørte.
Det er imidlertid fortsatt en rekke bedrifter i Eigersund som har stor nytte av at det er tollkontor i kommunen. Eigersund har en av landets største fiskerihavner med betydelig salg av produkter til utlandet.

Dersom tollkontoret legges ned og lokale bedrifter må forholde seg til tollkontor i Stavanger, vil dette kunne innebære økte kostnader og betydelig merarbeid.

Regjeringen har lagt stor vekt på å stimulere næringslivet og bidra med tiltak som skal lette situasjonen i de vanskelige økonomiske tider vi er inne i. Det harmonerer dårlig med dette dersom statsetater sentraliserer og omorganiserer seg på en måte som gir økt belastning for næringslivet.
I denne situasjonen er det viktig at Regjeringen gir styringssignaler til sine underleggende etater som gjør at disse understøtter og ikke undergraver den uttrykte viljen til å legge forholdene til rette for at næringslivet.

Omtale DT >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**