Hvem bør få Nannestad Venstres Miljøpris for 2009?

Nannestad Venstre deler for andre året på rad ut en lokal miljøpris og vi trenger innspill på kandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hvem bør få Nannestad Venstres Miljøpris for 2009?

Vi trenger innspill på kandidater!

Gjennom å dele ut en årlig miljøpris håper Nannestad Venstre å få løftet frem et av de mange gode energi- og klimatiltakene vi har i kommunen, samtidig som vi bidrar til å skape det lokale og folkelige engasjementet som er nødvendig for å møte fremtidens klimautfordringer. Prisen skal gå til en person eller organinsasjon som har gjort en innsats utenom det vanlige for miljøsaken i lokalsamfunnet.

Ved siden av styret i Nannestad Venstre, består også årets jury av daglig leder i Grønn Hverdag, Tone Granaas, og rådgiver innen energi, miljø og sikkerhet, Morten Soma.

Forslag på miljøpriskandidater kan ringes eller sendes inn på
e-post eller skriftlig pr. brev til juryformann Per Ragnar Lien innen fredag 22. mai 2009.

Årets miljøprisvinner blir kunngjort i lokalpressen i form av en egen pressemelding i forbindelse med Verdens miljødag 5. juni. Prisen på kr. 2500,- samt et maleri av en lokal kustner kommer til å bli delt ut under Nannestad dagene 2009 fra
13.-14. juni.

Nannestad Venstres Miljøpris ble innstiftet i 2008, og ble første gang delt ut under Nannestad dagene i 2008 i forbindelse med Verdens miljødag. Klipp fra miljøprisutdelingen finner du her:

https://www.venstre.no/akershus/nannestad/artikkel/14202/
https://www.venstre.no/akershus/nannestad/artikkel/13581/

Nannestad Venstre tar lokalt klimaansvar!

Nannestad Venstre
Per R. Lien
Rådyrvegen 14 B,
2030 NANNESTAD
mobil: 93858165
e-post: [email protected]

https://www.venstre.no/akershus/nannestad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**